Öppet sammanträde


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Våra öppna sammanträden hålls på Klågerupskolan, i sammanträdesrummet vid A- husets huvudingång, och börjar 18.30 om inget annat anges. Se gärna i Kalendariet när nästa öppna sammanträde är.