Inom Barapartiet

Förtroendevalda inom Barapartiet

Styrelse ordinarie
Birgitta Delring
Ordförande – Partiföreträdare

Carin Falck
Vice ordförande – Partiföreträdare – Kassör – Valberedning

Bo Becking
Sekreterare – Valberedning

Roland Hellén-Halme
Ledamot

Carina Lindhe
Ledamot – Webmaster

Torsten Paulcén
Ledamot

Jan-Olof Nilsson
Ledamot

Jonathan Wetterström
Ledamot

Styrelse ersättare
Lena Becking
Ersättare – Nämndeman

Lena Holmström
Ersättare

Yvonne Andersson
Ersättare

Gunnel Christiansson
Ersättare

Lotta Jangborn
Ersättare

Revisorer
Bo-Göran Håkansson
Ordinarie

Anders Swahn
Ordinarie

Rita Lindsjö
Ersättare

Kyrkliga frågor
Carin Falck

Valda vid årsmöte 2015-03-18