Inom Barapartiet

Förtroendevalda inom Barapartiet

Styrelse ordinarie
Birgitta Delring
Ordförande – Partiföreträdare

Carin Falck
Vice ordförande – Partiföreträdare – Kassör – Valberedning

Bo Becking
Sekreterare

Carina Lindhe
Ledamot – Webmaster

Jan-Olof Nilsson
Ledamot – Valberedning

Jonathan Wetterström
Ledamot

Styrelse ersättare
Mats Lindhe
Ersättare

Lena Holmström
Ersättare

Revisorer
Bo-Göran Håkansson
Ordinarie

Anders Swahn
Ordinarie

Désirée Nilsson
Ersättare

Kyrkliga frågor
Carina Lindhe

Valda vid årsmöte 2019-03-12