Inom Svedala kommun

Barapartister med förtroendeuppdrag inom Svedala kommun

Birgitta Delring
Kommunfullmäktige – ledamot
Kommunstyrelsen – ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott – ledamot
Kultur och fritidsnämnd – ledamot och ordförande
Nämnden för arbete och integration – ersättare
Statarmuseet – Styrelsemedlem
Partiföreträdare

Carin Falck
Kommunfullmäktige – ersättare
Socialnämnd – ledamot och förste vice ordförande
Socialnämndens utskott – vice ordförande
Överförmyndare – ersättare
Funktionsrättsrådet – ersättare
Referensgrupp för tillgänglighetsfrågor – ledamot
Svedala Kommunhus B – ersättare
Partiföreträdare
Valberedningen – ersättare

Bo Becking
Kommunfullmäktige – ersättare
Utbildningsnämnd – ersättare
Råsk – ledamot

Jonathan Wetterström
Kommunfullmäktige – ledamot
Bygg och miljönämnd – ersättare

Jan-Olof Nilsson
Teknisk nämnd – ersättare

Carina Lindhe
Kultur och fritidsnämnd – ersättare

Dèsirèe Nilsson
Nämndeman