Inom Svedala kommun

Barapartister med förtroendeuppdrag inom Svedala kommun

Birgitta Delring
Kommunfullmäktige – ledamot
Kommunstyrelsen – ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott – ledamot
Kultur och fritidsnämnd – ledamot och ordförande
Partiföreträdare

Carin Falck
Kommunfullmäktige – ledamot
Socialnämnd – ledamot och förste vice ordförande
Partiföreträdare
Valberedningen – ledamot

Bo Becking
Kommunfullmäktige – ersättare
Kommunstyrelsen – ersättare
Utbildningsnämnd – ersättare
Valberedningen – ersättare

Jonathan Wetterström
Kommunfullmäktige – ersättare
Bygg och miljönämnd – ersättare

Roland Hellén-Halme
Svedalahem – ledamot

Torsten Paulcén
Teknisk nämnd – ersättare

Lena Becking
Nämndeman

Jan-Olof Nilsson
Kultur och fritidsnämnd – ersättare

Carl-Göran Sjöstedt
Valnämnd – ledamot