Motioner 2009

Motion till Kommunfullmäktige i Svedala
Motion Svedala säkerhet

För en tid sedan arrangerade Värby Villastad ett möte med Marie-Louise Arendt, säkerhetschef  i Vellinge kommun.
Hon gick igenom hur man driver säkerhetsarbete och skydd mot skadegörelse. Man är också mycket aktiv då det gäller att stävja missbruk av alkohol och droger bland unga.

Vi har på senare år upplevt allt mer av dessa problem även i Svedala kommun. Vi måste ta itu med problemen, innan de växer sig alltför stora. Det är en viktig framtidsfråga vilka värderingar vi vill ge våra ungdomar.

Vellinge kommun har gett ut en folder, som ger råd och anvisningar om hur man kan rapportera och initiera åtgärder vid olika händelser. Detta kan vara något att ta efter för Svedala.
Som ett förslag kan man bjuda in Marie-Louise Arendt som föredragshållare för kommunfullmäktiges ledamöter och andra som kan ha nytta av information om nätverket.
Vi bifogar Vellinges folder, som är framtagen av BRÅ.
Här beskrivs nätverket och hur det arbetar inom kommunen. Svedala har i stort sett samma institutioner, och borde kunna åstadkomma en liknande organisation.

Barapartiet föreslår med ledning av ovanstående

att Svedala kommun startar upp arbetet med att bilda ett nätverk mot brott och drogmissbruk

att som en inledning till detta arbete, bjuda in Vellinges säkerhetschef för att ge impulser och idéer för det fortsatta arbetet

att i första hand ta fram en folder, som på ett enkelt sätt hänvisar till de olika vägar man kan anmäla pågående brott

att denna folder distribueras till alla hushåll i kommunen och dessutom trycks upp på  butikernas veckoblad

Bara 090506

För Barapartiet

Birgitta Delring  Bo-Göran Håkansson

Svar: Bifallen i Kommunfullmäktige 2010-03-10.