Bakgrund

Barapartiets bakgrund

Barapartiet bildades 1982 då det fanns stora planer på att anlägga en jättesoptipp på åkern mellan Torup och Bara, på den plats som nu är PGA-golfbana. Missnöjet var stort över politikernas agerande avseende soptippsetableringen och över en natt bildade kommuninvånarna sitt eget parti, namnet blev Barapartiet.

Barapartiet benämndes i media som ett glatt gäng amatörer som försökte göra revolution mot det politiska etablissemanget. Valet 1982 gick över förväntan. Barapartiet fick ca 10% av rösterna, vilket ledde till 4 platser i kommunfullmäktige.

Barapartiet är idag ett väl etablerat kommunalt parti som tar ansvar för alla frågor som rör Svedala kommun. Sedan 1992 har vi ingått i olika politiska samverkansformer och innehaft vice ordförandeplatsen i Kommunfullmäktige samt ordförande och vice ordförandeplatser i både nämnder, utskott / beredningar och kommunala bolag.

Barapartiet har sedan 1982 som högst innehaft 8 av 45 mandat i Kommunfullmäktige och har för närvarande 2 mandat.

Barapartiet har under senaste mandatperioden 2010—2014, genom samarbete med Alliansen drivit / genomfört våra löften t.ex. upprustning av Pude sjö, GC- väg Bara – Torup, konstgräsplaner, Trygghetsboende, ökat Mötesplatsernas öppettider, är i alla lägen pådrivande när det gäller byggandet i Bara och Kulturskoleverksamhet i alla kommundelar samt lyft frågan med SMS- larm vid hjärtstopp.