Bli medlem

Bli medlem i Barapartiet!

Vill du bli medlem i Barapartiet? Fyll i emailadress samt namn och adressuppgifter nedan, klicka på skicka så går uppgifterna till vår kassör.
Medlemsavgiften är 25:- per år och betalas in på plusgiro
23 12 41-1. Glöm inte att uppge namn och adressuppgifter.

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Submit